Evening Sketches: Dorte Østergaard Jakobsen, tekstilkunst. I stabburet

The Fredriksen Commission. Not: Kunstnerkollektivet Kypros, installasjon. På låvebrua. Tema: Forholdet kunst/penger/makt

Kaffe og vafler i våningshuset. Kreativ aktivitet for barn.

 

Opening 1. july 17:00