Program 2018 kommer i løpet av første uke av april